“Xoa dịu nỗi đau” tiếng Nhật là gì?

"大切な人の死。どうしたら想像できないような悲しみを和らげられるでしょうか。"

Nỗi đau là do tâm trí cảm nhận, và theo Poriko, phương thuốc xoa dịu nỗi đau hay mất mát lớn hiệu quả nhất là thời gian. Sinh, lão, bệnh, tử là 4 quy luật mà không ai trong chúng ta có thể chi phối. 

Furigana

たいせつひと。どうしたらそうぞうできないようなかなしみをやわらげられるでしょうか。

Từ vựng

大切: quan trọng

: cái chết

想像: tưởng tượng

悲しみ: nỗi đau buồn

和らげる: làm dịu

Tạm dịch

"Cái chết của người thân yêu. Làm cách nào để có thể xoa dịu được nỗi đau tới mức không thể tưởng tượng được?".

Nguồn ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top