VIẾT

(từ dùng để viết, cho báo chí, cho các bản thông báo)

Ngôn ngữ nào cũng có loại từ này, kể cả tiếng Việt: (“Quý Phu Nhân thưởng trà trong dinh thự” ). Tuy nhiên, người Nhật còn đẩy nhóm từ này lên một cấp độ 'phức tạp' hơn.

Vậy nên, bên cạnh những từ trang trọng (hay dùng với cấp trên) , có một nhóm các từ khác được dùng trong các bản thông báo hằng ngày: loa thông báo trên tàu điện ngầm, thời sự, tin tức, báo chí, v.v.

Những từ này khá thông dụng, được sử dụng thường xuyên, nhưng gần như không bao giờ sử dụng trong văn nói

Tóm lại, những từ này ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC VIẾT, nhưng không bao giờ ĐƯỢC NÓI

Mình gọi nhóm từ này là 'VIẾT', nhưng thực chất đó là những từ 'DÙNG ĐỂ THÔNG BÁO'.

Một sai lầm phổ biến với người học tiếng Nhật là nói những từ này. Tuy nhiên không học không được, nên chả còn cách nào khác là ghi nhớ dần dần là vừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top