“Tưới nước” tiếng Nhật là gì?

"水やりをしてなかったから花が枯れてしまった。"

Chăm sóc cho cây cối là một việc mà Poriko vô cùng yêu thích. Poriko có thể dành hàng giờ đắm mình trong thiên nhiên. Hãy tìm lại cho mình sợi dây liên kết với thiên nhiên, cho dù ở thành phố lớn nhé!

Furigana

みずやりをしてなかったからはなれてしまった。

Từ vựng

水やりをする: tưới nước

花: hoa

枯れる: héo

Tạm dịch

"Hoa bị héo do tôi không tưới nước".

Nguồn ảnh: Pixta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top