TĐN – yên tĩnh hoặc yên bình

やか(おだやか)
Bình thản hay ôn hòa - được sử dụng chỉ tính cách con người VÀ nơi yên bình, thời tiết yên bình, vùng biển ôn hòa
(へいおん) Sử dụng để chỉnh tính cách của con người HOẶC cuộc đời của họ. Yên bình và không có biến cố
(しずかな) Yên tĩnh *****
(あんせい) Từ bác sĩ hay dùng: Nghỉ ngơi. An tâm và yên lặng là 2 yếu tố quan trọng khi dưỡng bệnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top