TĐN – xỉu, nhạt

する(きぜつする)
Ngất xỉu do sốc hoặc bất ngờ, như khi tôi nói với bạn rằng bạn có một đứa em sinh đôi thất lạc ở Bắc Triều Tiên.
(そっとう) Bất tỉnh: khi bị tông xe, bị ai đá.
(うすい) Nhạt (trà loãng, ánh bình minh)
(あわい) Cũng mang nghĩa nhợt nhạt, nhưng 淡い ám chỉ do thứ đó yếu ớt. Thoáng qua. Ví dụ như ánh chiều tà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top