TĐN – xâm phạm

おかす
phạm tội ác, hoặc tội cưỡng bức
おかす xâm phạm thứ gì đó, thường là quyền công dân, bản quyền, quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận, v.v. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top