TĐN – viết

(かく)
Viết (chữ)  *****
(かく) Miêu tả - bằng cách vẽ (thông thường), hay kể một câu chuyện để người xem hình dung trong đầu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top