TĐN – từ từ, dần dần

(だんだん)
dần dần, một chút một   *****
少しずつ(すこしずつ) giống như だんだん
じょじょ từng bước một - nâng cao khả năng tiếng Nhật, kĩ năng nào đó
(しだいに) theo thời gian. Không giống như các từ khác, 次代 chỉ dùng cho sự vật/sự việc được thực hiện một cách không có chủ đích.  Bạn có thể dùng 次代 cho tự nhiên (theo thời gian, quả đồi bị xói mòn dần) hay cho bản thân bạn (theo thời gian, nỗi đau mất người thân vơi dần). Cẩn thận để không bị nhầm với 次代にによって - dựa vào hoàn cảnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top