TĐN – trứng

玉子(たまご)
từ thông dụng hơn
(たまご) từ chuyên dụng hơn, dùng với nhà nông/ ngành nông nghiệp. Ngoài ra, còn dùng để chỉ những người trong ngành nghệ thuật, nhưng chưa trình diễn/ xuất hiện chính thức trước công chúng  

*****

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top