TĐN – trùng hợp

(ぐうぜん)
tình cờ, ngẫu nhiên. Ví dụ khi bạn gặp người quen trên phố
(いがい) không ngờ. “cái chết của cô ấy thật bất ngờ.” Ngoài ra, có nghĩa, “trái ngược với tưởng tượng.”
(あんがい) ngoài tưởng tượng. “Ba mong con giờ đã hiểu khởi nghiệp không dễ như tưởng tượng.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top