TĐN – trở thành

(なる)
từ thông dụng cho 'trở thành'  *****
(かす) giống như 成る nhưng chỉ dùng trong tính huống tiêu cực. Ví dụ: “Cuộc hôn nhân trở thành một trận chiến không ngừng nghỉ.” “Công việc trong mơ của tôi trở thành một cơn ác mộng.’   VIẾT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top