TĐN – tranh luận

(ぎろん)
Một cuộc tranh luận thông thường – “Bộ phim đó hay mà!" "Không, dở ẹc"   *****
(ろんそう) Một cuộc chiến tranh trí thức có thể kéo dài hàng năm - ví dụ như cuộc tranh luận giữa Chủ nghĩa Sáng tạo và Thực tiễn
(とうろん) Ít tính đối kháng hơn hai từ trên. Ngoài ra, 討論 có sự tham gia của nhiều hơn hai bên, giống như bàn tròn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top