TĐN – tinh nghịch

(おちゃめ)
một người tinh nghịch, hay trêu chọc (có thể là người lớn, hay trẻ em). Không có ý xấu.
やんちゃ thường được dịch là ‘nghịch ngợm’ nhưng cũng hàm ý ‘khó đoán trước.’ Một người vui vẻ, nhưng có thể trở nên bạo lực, hay đùa quá đà. Dùng được cho cả trẻ em, và người lớn, hàm ý 1 chút tiêu cực

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top