TĐN – tìm kiếm

さがす
tìm kiếm thứ gì bạn muốn có, trong tương lai (một nhà hàng ngon, một nơi mua hàng giá rẻ)  *****
さがす tìm kiếm thứ gì đó mà bạn làm mất (chìa khóa, v.v.) hoặc cảnh sát tìm kiếm thủ phạm VIẾT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top