TĐN – tiết kiệm

(ちょきん)
tiền tiết kiệm, là thứ mà bạn hay gửi ngân hàng   *****
(ちょちく) tất cả các loại tiết kiệm, bao gồm tiền, đá quý, cổ phiếu, v.v.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top