TĐN – tiếng ồn

(そうおん)
thường được dùng trong: 都市の騒音 (tiếng ồn của thành thị). 騒音 hàm ý tiếng ồn không xuất phát từ chỉ 1 nguồn cụ thể, mà là tiếng ồn từ nhiều nguồn khác nhau, kéo dài từ ngày này qua ngày khác: tiếng xe trên đường, từ công trường xây dựng.
(ざつおん) 雑音 chỉ dùng trong khoa học, gây nhiễu một tín hiệu nào đó.
Nếu bạn muốn hỏi “Tiếng quái quỉ gì vậy?!?” chỉ cần dùng 音!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top