TĐN – tiến hành

(ぜんしん)
tiến lên, chỉ dùng trong quân đội, hay như một đội ngũ bán hàng chuẩn bị tiếp cận các khách hàng tiềm năng
(すすむ) tiến lên, tiến bộ   *****

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top