TĐN – thử thách

いどむ
Thách thức ai đó hoặc một cái gì đó (を ー に) trong một cuộc chiến thắng-thua. Được sử dụng trong thể thao hoặc đôi khi là chính trị. (Thách thức nhà vô địch thế giới)
(ちょうせん) Thử thách (làm tốt hơn, kiểm tra giới hạn/thách thức hệ thống), cho dù là ở bên bị thách thức, hay bên đi thách thức.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top