TĐN – tham lam

(どんよく)
hám lợi, tham lam (dùng cho người, hay tổ chức)
(くばり) thường dùng cho con người, hơn là tổ chức (không nhất thiết phải là môi trường kinh doanh). Người nghĩ mình có quyền làm mọi thứ, đòi hỏi nhiều tiên, v.v.
(いじきたない) thường dùng khi đứa trẻ này bắt nạt đứa trẻ kia, giằng đồ chơi của nhau

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top