TĐN – tệ nhất

(さいあくな)
tồi tệ nhất! *****
(さいていの) thấp nhất – dùng cho cả thứ liên quan tới đạo đức “Hắn ta là kẻ ăn bám thảm hại nhất”, và số liệu “tỷ lệ sinh thấp nhất trong 10 năm trở lại đây” Cũng mang nghĩa tối thiểu, ví dụ như, “Tập như vậy tối thiểu 10 phút mỗi ngày".

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top