TĐN – tấn công

める(せめる)
tấn công – đặc biệt là có lên kế hoạch từ trước. Dùng được với mọi tình huống, từ dân sự cho tới quân sự *****
(こうげき) một cuộc tấn công quy mô, có tổ chức
(かっせん) một trận giao chiến.  KHÔNG BAO GIỜ đi với 'suru', chỉ dùng ở dạng danh từ
(おそう) công kích, tấn công (không nhất thiết phải có kế hoạch, hay gây chết người) *****
(うつ) thảo phạt, chinh phạt
する(しゅうげき) tập kích, tấn công, bởi một nhóm người chứ không phải chỉ một cá nhân. Ví dụ băng đảng này tấn công băng đảng kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top