TĐN – sang trọng, tao nhã

(じょうひん)
Có thể được sử dụng của người hay sự vật. Áp dụng cho NGƯỜI. Nó có nghĩa là duyên dáng hay phức tạp, theo một cách kín đáo và không lộ liễu. Khuôn mặt của họ, hoặc cách họ nói. Bạn có thể thấy gia đình họ có tiền, nền tảng của họ. Khi nói đến người, 上品 thường được dùng về phụ nữ 
された(せんれんされた) Nghĩa đen 'được đánh bóng'.  Giống như ai đó thuộc tầng lớp cao trong xã hội, học ở Pháp, mua sắm ở Milan, biết mọi nơi trên thế giới. Cũng dùng cho đồ vật cao cấp được sản xuất công phu. Sử dụng cho con người/thời trang
(ゆうがな) Sang trọng, giống như 上品(じょうひん) nhưng 優雅 có thể mang nghĩa hào nhoáng. Thường được dùng cho phụ nữ có địa vị cao trong xã hội/đồ vật cao cấp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top