TĐN – sản xuất tại Nhật

(にほんせい)
Những thứ (thường là đồ điện tử hoặc quần áo) được sản xuất tại Nhật Bản
(しゅっしん) Một người ĐẾN TỪ một nơi nhất định. “どちらの御出身?”= Bạn sinh ra ở thành phố nào? Tùy thuộc vào hoàn cảnh, từ này có thể có nghĩa là nơi sinh, đại học mà bạn đã học, đất nước, v.v.
(かた) Một người ĐẾN TỪ một nơi nhất định. Trang trọng hơn 出身. Lưu ý: Bạn không thể nói “Tôi là Việt Nam の方” hay “Tôi là Việt Nam の出身”. Chúng chỉ được sử dụng để nói về người khác

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top