TĐN – quy tắc hoặc luật

(ほうりつ)
Luật pháp   *****
(きそく) Quy tắc, như quy tắc của trường học, hoặc "không hút thuốc trong hành lang"   *****
(ほうそく) Định luật vật lý, như Vạn vật hấp dẫn
(きりつ) Nghĩa đen là "quy tắc", nhưng gần với quy định. Các quy tắc thường nói "đừng làm điều này hay điều đó", nhưng 規律 đưa ra danh sách dài những điều bạn phải làm, theo thứ tự. Giống như bạn đang ở trường quân sự, bạn phải thức dậy lúc 5:30, dọn giường lúc 5:35, đánh giày lúc 5:40 và tập trung tại sân.
(おきて) Quy định của thế giới ngầm như Yakuza, hội cánh hữu, v.v., mỗi tổ chức đều có 法律 của riêng họ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top