TĐN – quanh đây

まわり
mọi thứ, mọi người xung quanh tôi
へん vùng này, hoặc một nơi nào đó xa xôi hẻo lánh!
あたり vùng lân cận, hàng xóm
ころ xung quanh khoảng thời gian cụ thể
xxxぐらい khoảng bằng đây (xxx)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top