TĐN – quan trọng

(ひつよう)
cần thiết (từ thông dụng)
(たいせつ) cần thiết và quan trọng. Mang nhiều cảm xúc hơn 必要。 Anh không thể sống thiếu em!
(じゅうだい) vấn đề quan trọng. Không giống các từ khác, 重大 có thể dùng cho các rắc rối, điều xấu
(じゅうよう) hay dùng trong môi trường kinh doanh
(だいじ) tương tự với 重大. Nhưng mang hàm ý, ‘Nếu mày làm hỏng chuyện này, chúng ta coi như tiêu.’ Nói cách khác, điều gì đó quan trọng bởi vì không làm được điều đó sẽ làm hỏng cả dự án. Trái ngược với ‘sự tín nhiệm là điều quan trọng.’ – 大事 là thứ gì sắp bị mất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top