TĐN – quá thân mật, quá cá nhân

(ねほりはほりきく)
nghe
なれなれしい nói/làm việc gì với ai đó 1 cách quá tự do, cho dù bạn mới gặp/ biết người đó
くxxx(きやすくxxx) nói/làm điều gì với ai đó một cách quá vô tư lự, không để ý đến cảm xúc của đối phương

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top