TĐN – phong cảnh

(ふうけい)
Cảnh quan - cảnh mà không có gì đang di chuyển. Tranh phong cảnh.
(けしき) Một quang cảnh đẹp. Không giống như 風景, けしき có thể áp dụng cho quanh cảnh từ tòa nhà và môi trường đô thị, và những nơi mà mọi thứ đang chuyển động

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top