TĐN – phép thuật

(まほう)
Phù thủy nói chung. Áp dụng cho bất cứ điều gì - bay, bắn ánh sáng, biến người thành chim.  *****
(まじゅつ) Về cơ bản là giống với 魔法。 Chỉ tà thuật.
(てじな) Ảo thuật, giống như những màn biểu diễn của David Copperfield.
(まじょ) Phù thủy (kiểu thời trung cổ)
使(まほうつかい) Người sử dụng phép thuật (nghĩa rộng hơn phù thủy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top