TĐN – nội dung

(なかみ)
nội dung, từ bên trong (dùng cho cả nghĩa đen, ví dụ các thứ nằm trong ví, và nghĩa bóng, ví dụ như 'bộ phim chứa nội dung bạo lực, khán giả cân nhắc khi xem')
(ないよう) giống như 中身, nhưng trang trọng hơn 1 chút.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top