TĐN – người già

(としより)
(70U trở lên) Từ này hơi xấc láo. *****
(ろうじん) (70U trở lên) người già.
をとった(としとった) (70U trở lên) giống như 老人 nhưng là tính từ.
(ねんぱい) Từ lịch sự nhất – có thể dùng để chỉ người ở độ tuổi 60 – nhưng vì từ này là từ trang trọng, nên bạn không nói  ‘年輩の人’, mà phải là ’年輩のカタ’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top