TĐN – nghỉ trọ

まる(とまる)
Nghỉ qua đêm – ở khách sạn hay nhà của bạn bạn. Dùng từ này khi nói "Tôi không có nơi nào để ở cả!"
宿(しゅくはく) Tương tự 泊まる, nhưng trang trọng hơn. Thường bắt gặp từ này trong các sách hướng dẫn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top