TĐN – ngay lập tức

(しゅんかん)
Khoảnh khắc  *****
(いっしゅん) Khoảnh khắc, ngắn hơn 瞬間. ’Keo tức thì’ là 瞬間, nhưng 一瞬 giống như viên đạn bắn vào hình nộm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top