TĐN – nện

(うつ)
nện bằng gậy hay nắm đấm  *****
(うつ) bắn súng
(うつ) chinh phạt, thảo phạt (bây giờ chẳng dùng nữa)
(nên gọi những từ này là đồng âm khác nghĩa mới đúng ^^)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top