TĐN – mỡ hoặc dầu

(あぶら)
Dầu thực vật
(しぼう) Mỡ động vật – thường dùng để mô tả thực phẩm này chứa bao nhiêu calories. Nhưng cũng có thể dùng để chỉ mỡ ở đùi của bạn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top