TĐN – mãi mãi

(えいきゅうに)
Từ khoa học ‘vĩnh viễn’: chuyển động vĩnh viễn! Vũ trụ mở rộng vĩnh viễn! VIẾT
(えいえんに) Văn học ‘vĩnh cửu’: Tao ghét mày cho đến vĩnh cữu! Chúng ta sẽ thống trị thế giới vĩnh viễn!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top