TĐN – ma, quái vật

(ゆうれい)
ma (chỉ ma báo oán)
(ようかい) ma quỷ (theo chiều dân gian, đáng sợ nhưng không nguy hiểm, ví dụ như ông ba bị)
おばけ từ trẻ em hay dùng để chỉ ma quỷ
(あくりょう) ác linh - một linh hồn nguyền rủa con người, đem tai ương tới cả thị trấn, hay nhập và thao túng người khác. Không giống như 幽霊, chúng không tấn công bạn trực tiếp, và không như 妖怪 chúng không có diện mạo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top