TĐN – luôn luôn

いつも
luôn luôn, bất kì lúc nào!  *****
たえず chỉ dùng trong văn viết - mang hàm ý tiêu cực, giống như 'không ngừng nghỉ'. Rên rỉ không ngừng nghỉ. Vòi nước bị rò, nhỏ tí tách
のべつ không bao giờ dùng
いつでも bất cứ lúc nào! (về cơ bản là いつも, nhưng nhấn mạnh hơn)
(しじゅう) từ trang trọng. Có nghĩa ‘toàn bộ thời gian của một thứ gì đó, từ đầu đến cuối’.
(かならず) bất cứ giá nào!!!!!
(つねに) thông thường, luôn luôn
だいぶ khá
(ひんぱん) Rất nhiều (nói chuyện qua điện thoại, kiểm tra email của bạn). Từ này có nghĩa rất độc đáo - Cứ mỗi xxx phút, bạn cảm thấy cần phải làm điều đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top