TĐN – leo

(のぼる)
tăng lên, đi lên (を,に) (60%) Đôi lúc theo nghĩa đen (trèo thang), và nghĩa bóng (trèo lên đỉnh cao danh vọng)
(のぼる) leo (25%) – thường chỉ dùng khi leo núi, leo thang
(のぼる) đi lên (15%). (mặt trăng, người đi lên thiên đường). Ngoài ra, đi lên thang máy. Không giống như 登る, 昇る hàm ý người/ vật đi lên không phải nỗ lực gì.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top