TĐN – lấy

(とる)

lấy (nhặt) thứ gì trong bàn tay (quả bóng, chìa khóa). Ngoài ra có nghĩa đạt được (điểm tốt, giải thưởng) và chụp ảnh!   *****

(とる) chụp ảnh (chỉ dùng với từ 撮影 (さつえい, tức chụp ảnh chuyên nghiệp)
(とる) thu hái (nấm, mật ong). Ngoài ra, thỉnh thoảng từ này có nghĩa áp dụng một biện pháp, chính sách
(とる) nắm giữ (chính quyền), cầm lấy (cái bút) và viết

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top