TĐN – làm chủ

める(きわめる)

(VT) thành thục một cái gì đó, khám phá điều bí ẩn của một thứ gì đó

める(きわめ) (VT) vô cùng (tốt HAY xấu). Thường được dùng trong: xxx極める; rất giỏi xxx. Hay tên bạo chúa vô cùng độc ác v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top