TĐN – kí ức

(おもいで)
một kí ức cụ thể (ví dụ những chuyện khi bạn 3 tuổi). *****
(きおく) kí ức nói chung ('càng già, tôi càng nhanh quên chuyện xưa')

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top