TĐN – khởi đầu, lúc đầu

めて(はじめて)
lần đầu tiên
(さいしょ) đầu tiên   *****
めに(はじめに) về cơ bản là giống với 最初.
(かいし) các trang trọng để nói  ‘bắt đầu’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top