TĐN – khoảng thời gian

 じき
thời gian của một hiện tượng tự nhiên, xã hội: mùa mưa, mùa nồm. Đây là mùa mà giá của xxx rất rẻ.
きかん khoảng thời gian chính xác do con người tạo nên (thường là vài tháng, vài năm). Kì nghỉ hè.  Bạn bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản trong năm năm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top