TĐN – khiêm tốn

(けんきょ)
Từ dùng để chỉ người khác "Cô ấy rất khiêm tốn"
(けんそん) Hạ thấp năng lực của bản thân trước người khác. Bạn không bao giờ nói “Tôi 謙遜” hay “Cô ấy có vẻ rất 謙遜” . Thông thường được dùng trong:“Xin đừng 謙遜. Chúng tôi đều biết anh có thể.” hay “Anh ấy từ chối vì 謙遜

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top