TĐN – ít, ít ỏi

しい(とぼしい)
NGUỒN TÀI NGUYÊN ít ỏi: rừng, khí tự nhiên, cơ hội kinh doanh. Hay hiểu biết của ai về lĩnh vực gì đó
しい(まずしい) thường dùng để nói về tiền
少ない(すくない) MỘT LƯỢNG nhỏ thứ gì đó - nhấn mạnh về lượng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top