TĐN – hóa đơn

(じゅりょうしょ)
giấy biên lai
(りょうしゅうしょ) tương tự
レシート hóa đơn, biên lai - thường dùng trong văn nói. Thu ngân thường hỏi bạn có cần レシート không, sau đó cô ấy đưa cho bạn 1 tờ giấy với tiêu đề 領収書.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top