TĐN – hiệp hội, giải đấu, liên minh

(れんごう)

một liên minh các tổ chức độc lập (thường trong chính trị, hay tội phạm)

(きょうかい) liên đoàn lao động
(どうめい) liên minh (dùng trong quân sự: NATO, khối Warszawa)
(れんめい) liên đoàn: không giống như 連合 và 同盟, 連盟 bao gồm các cá nhân, không phải là các băng nhóm, hay liên đoàn. Liên đoàn cờ vua, Hội tình nguyện viên, Liên đoàn phụ nữ, đều là 連盟.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top