TĐN – hiển thị, chỉ ra

せる(みせる)
cho ai xem thứ gì mà bạn có. Có thể dùng với nghĩa đen (‘tôi cho anh ta xem ảnh gia đình’). Hay nghĩa bóng (‘quyết định nhảy ra đỡ đạn đã cho thấy lòng trung thành của anh ta với chủ nhân.’)
(しめす) về cơ bản là giống với 見せる, nhưng có 2 điểm khác biệt chính. 見せる là việc bạn cho ai xem thứ gì đó, cho dù đối phương có thực sự muốn xem hay không.  Trong khi 示す là thứ mà người khác yêu cầu bạn cho họ xem, dù bạn có muốn hay không. Ngoài ra, 示す mang sắc thái giải thích, trong khi 見せる thường chỉ dừng lại ở việc cho xem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top