TĐN – hét

をあげる(ひめいをあげる)
hét lên vì sợ hãi
する(ぜっきょう) chỉ dùng khi bạn hét lên vì bạn thấy cần phải làm như vậy (ví dụ khi đi tàu lượn)
(わめく) kêu lên, gào thét (vì tức giận, nhưng vẫn dùng từ ngữ, chứ không phải aaaaaaa!)
hô hào, gào. Khi bạn bất ngờ và hét AAAAAA hay KYAA, đó là 叫ぶ。 Không giống như わめく , từ này dùng cho nhiều tình huống khác, không nhất thiết phải do tức giận (ví dụ hô to khẩu hiệu).  *****
ほえる gầm, sủa (dùng cho các loài động vật khi chúng tức giận)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top